Uitbraak mazelen in Gentse gevangenis

Er is een uitbraak van mazelen vastgesteld in de gevangenis van Gent. Op 28/6/2017 was mazelen reeds vastgesteld bij 11 gevangenen en 4 personeelsleden. Gezien de hoge besmettingsgraad van mazelen, vooral bij het begin van de ziekte (prodromale fase), is het belangrijk om elk vermoeden van mazelen zo snel mogelijk te melden.

Gelieve elk vermoeden van mazelen (catarrale fase met rhinitis, conjunctivitis, hoest, hoge koorts, gevolgd door maculo-papulaire huiduitslag beginnend in het aangezicht) zo snel mogelijk te melden via infectieziektebestrijding.oostvlaanderen@zorg-en-gezondheid.be. Personen die al een gedeeltelijke immuniteit hebben (1 vaccin gehad) kunnen een atypisch verloop hebben van de ziekte. Het is belangrijk om secundaire gevallen te vermijden door uiterlijk binnen de 72u na blootstelling een vaccinatie aan te bieden aan de nauwe contacten die niet of onvolledig gevaccineerd zijn.

Best wordt de diagnose zo snel mogelijk bevestigd via een serumstaal of speekseltest.

Mazelen is een van de meest besmettelijke infectieziekten. Het is dus noodzakelijk om maatregelen te nemen om de kans op overdracht op anderen zo beperkt mogelijk te houden. Het is belangrijk om de vaccinatiestatus na te gaan van de huisgenoten en het personeel dat contact (gehad) heeft met de patiënt. Verhoogde waakzaamheid wordt aangehouden tijdens de incubatieperiode (gemiddeld 10 dagen, maximum 14 dagen). De patiënten die eventueel de wachtkamer deelden met de patiënt worden best verwittigd. Indien er geen complicaties optreden kan de patiënt in thuisisolatie blijven. Wanneer een opname zich opdringt, wordt best contact opgenomen met het ziekenhuis, zodat de patiënt onmiddellijk in isolatie kan verzorgd worden.

Mazelen is besmettelijk vanaf 4 dagen vóór, tot 4 dagen na het optreden van het exantheem. Isolatie wordt dus best aangehouden tijdens deze besmettelijke periode en in het ziekenhuis blijft de patiënt gedurende 7 dagen in een aërogene isolatie.

U vindt de brief van het agentschap Zorg en Gezondheid in bijlage. Meer info op www.zorg-en-gezondheid.be/mazelen.