Uitbetaling laatste Impulseo-dossiers voorlopig uitgesteld tot 2018

Domus Medica heeft van de Participatiemaatschappij Vlaanderen vernomen dat het budgettair plafond bereikt is voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor loonkosten, telesecretariaat en ondersteuningspremies.

Dit betekent dat de uitbetaling van de laatst ingediende Impulseo-dossiers (voor 2016) wordt uitgesteld tot begin 2018.

De dossiers worden wel verder administratief afgehandeld zodat ze prioritair uitbetaald kunnen worden.
De renteloze lening Impulsfonds kan wel verder afgesloten worden.

De Vlaamse overheid heeft intussen laten weten dat ze wil nagaan om hoeveel aanvragen voor 2016 het gaat en hoeveel er nog verwacht mogen worden.
Afhankelijk van deze inventaris wil ze bekijken of er nog bijkomende middelen vrijgemaakt kunnen worden, zodat de laatste dossiers toch dit jaar uitbetaald worden.

Voor het komende jaar (dossiers 2017) heeft het kabinet van minister Jo Vandeurzen laten weten dat dit probleem zich niet meer zal voordoen. 
Er zullen vanaf volgend jaar steeds toereikende budgetten voorzien worden, zelfs als er een stijging van het aantal aanvragen zou zijn.

Bron: Domus Medica