Tweede oproep brede eerstelijnspraktijken

De Vlaamse Regering lanceerde een tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken, waarbij ze verder willen inzetten op de creatie van brede, multidisciplinaire praktijken die gezondheidszorg en welzijn, privaat en publiek initiatief samenbrengen.

 

 

 

Na de aanvraag kunnen goedgekeurde projecten tot maximaal 249.999 euro subsidie krijgen voor enerzijds uitgaven i.v.m. het aankopen, bouwen of verbouwen van een pand en anderzijds de nodige procesbegeleiding en projectmanagement om een brede eerstelijnspraktijk vorm te geven. 

De oproep volgt grotendeels dezelfde logica en principes als de eerste oproep:

  •  het moet minimaal gaan om een samenwerking tussen één of meerdere lokale besturen en huisartsen
  •  de focus moet liggen op bredere samenwerkingsverbanden
  •  projecten zullen moeten voldoen aan de duurzaamheids- en toegankelijkscriteria die gelden voor VIPA

Op basis van de ervaringen uit de eerste oproep versterken we de band met de zorgraad en hun verplicht advies m.b.t. het benodigde zorgaanbod in de wijk/gemeente waar de brede eerstelijnspraktijk zich wil vestigen.

Een extra element bij deze oproep is het stimuleren van een focus op een outreachende werking naar kwetsbare doelgroepen. Klik hier voor meer informatie over deze projectoproep en het aanvraagformulier. De volledige online infosessie is hier terug te vinden.