Therapeutisch huis 'Homaar' voor jongeren die het psychisch moeilijker hebben

Het therapeutisch huis 'Homaar' in Wetteren biedt een laagdrempelig therapeutisch weekprogramma aan aan jongeren tussen 16 en 23 jaar die het psychisch moeilijker hebben.

Huisartsen zijn de eerste om beginnende emotionele problemen bij patiënten te detecteren. De vzw Villa Omaar wil met dit project zo preventief mogelijk werken en dus al in een vroege fase een aanbod doen om langdurige hulpverlening zo goed als mogelijk te vermijden. Er is o.a. een aanbod van beeldende therapie, muziektherapie, dramatherapie en gesprekstherapie in kleine groep en individueel.

Hieronder wordt in een notendop Homaar verder voorgesteld. Concreet kunnen jongeren zich momenteel aanmelden voor de periode van de komende twee weken (11 tot 22 dec), waar nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Daarna terug vanaf 8 januari. Jongeren kunnen kiezen voor een aanbod van 1 of 2 weken.

Neem gerust contact op met Homaar als u denkt aan een mogelijke doorverwijzing. Ze hebben folders gericht aan de jongere die ze indien gewenst kunnen bezorgen om in de praktijk te leggen. Aanmelden kan telefonisch via 0470 561 002.

WAT?

Homaar is een laagdrempelig, therapeutisch huis in Wetteren met hooggespecialiseerde hulp voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die het psychisch moeilijk(er) hebben.

WAAROM? 

Een derde van de jongeren in deze 'scharniersleeftijdsfase' geeft psychische problemen aan. Deze doelgroep valt echter frequent uit de boot van de huidige gezondheidszorg en vraagt om een specifieke aanpak.

DOELSTELLING? 

Het project is in de eerste plaats preventief bedoeld. Men wil een tijdelijke time-out bieden die een kantelpunt kan betekenen in het leven van de jongere. Dit om langdurige hulpverlening zoveel mogelijk te beperken.

Homaar biedt ruimte om op adem te komen, maar ook om actief aan de slag te gaan met eigen thema's. Zo kan de jongere erna opnieuw sterker en positiever een eigen plaats in de maatschappij opnemen.

AANBOD IN HOMAAR 

Elke dag kunnen de gasten deelnemen aan een aantal therapieën en ateliers. Zo wordt gewerkt met muziek, beweging, drama en beeldend materiaal. Dat gebeurt in de veiligheid van een kleine groep. Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel te werken met de begeleiders in het huis of apart een gesprek aan te gaan. Er wordt tijd gemaakt om te genieten van samen koken, werken in de tuin...    

PRAKTISCH 

Elke maandagochtend start men met een groep van maximaal acht jongeren. Er wordt een engagement verwacht van minstens een volledige week. Mocht er behoefte zijn aan een tweede aansluitende week, dan is dat mogelijk.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 9u-16u, op woensdag van 9u tot 13u. Onthaal vanaf 8.30u.

Een week kost 250 euro (incl. alle kosten en middagmaal). Voor het programma van twee weken is dat 450 euro.

Adres is Oordegemsesteenweg 2 in Wetteren (dat is het fuchsia hoekhuis aan de achterkant van het treinstation).

Bezoek ook de website.