Terumo naalden in de media

Wellicht heeft u vernomen dat er in Nederland controverse is ontstaan over het gebruik van naalden van de firma Terumo. Volgens de berichtgeving in de media gaat het over naalden van het type K-pack II en Neolus waaruit epoxyhars zou lekken. Zowel in België en Nederland als op Europees vlak wordt dit onderzocht en gaat men na welke de mogelijke risico's zijn.

Voor België voert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dit onderzoek.
 
Zorg en Gezondheid volgt dit op de voet omdat de naalden ook gebruikt worden bij vaccinaties en wacht de resultaten van verder onderzoek af. Er waren de voorbije jaren en ook nu geen problemen gesignaleerd die mogelijk verband houden met deze naalden, noch rechtstreeks bij Zorg en Gezondheid, noch via het FAGG. Daarenboven worden vaccins niet in de bloedvaten toegediend, waardoor een eventueel gezondheidsrisico wellicht minimaal zou zijn.

Momenteel is er geen enkele redelijke onderbouwing die ons anders doet vermoeden of concluderen. Het risico van het gebruik van de naalden weegt bijgevolg niet op tegen de baten van vaccinatie, nl. het voorkomen van infectieziekten en hun complicaties.