Terugbetalingstarieven pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

Medicatie voor pijnstilling wordt in het kader van dringende medische hulp normaliter niet terugbetaald uitgezonderd wat betreft pijnstillers voor chronische pijnpatiënten.

Uit recente navraag bij de toezichthoudende overheid, Programmatorische Overheidsdienst - maatschappelijke integratie (POD MI) blijkt dat deze medicatie voor chronische pijnpatiënten niet aan 100% maar à rato van 20% wordt terugbetaald aan het OCMW. Meer bepaald wordt er verwezen naar artikel 4 van het KB van 03/06/2007 waarbij het gaat over een tussenkomst van 20% op de verkoopprijs van deze normaliter niet-terugbetaalbare producten. Hetgeen ook inhoudt dat de patiënt zelf voor 80% van deze onkosten dient in te staan.

Om deze terugbetaling van de POD MI te verkrijgen voor een persoon zonder ziekenfonds dient een arts nog steeds te attesteren dat het om een patiënt met chronische wonden of om een chronische pijnpatiënt gaat. 

In het verleden werd op basis van deze verklaring door het OCMW het volledige bedrag terugbetaald. De administratie Gezondheidszorg is nu echter genoodzaakt om afleveringen op basis van de richtlijnen terug te betalen à 20%. Er wordt evenwel een overbruggingsperiode voorzien. Hierdoor zal de huidige terugbetalingsregeling à 100% voor de chronische pijnmedicatie worden gehandhaafd tem 31 juli 2016 en vanaf 1 augustus 2016 zullen de afleveringen (pijnstillers voor chronische pijnpatiënten en actieve verbandmiddelen) worden terugbetaald à 20% zoals voorgeschreven volgens RIZIV.

Met betrekking tot de terugbetaling van de actieve verbandmiddelen bevestigt de POD MI dat de RIZIV-regelgeving in functie van de tegemoetkoming in de prijs van actieve verbandmiddelen wordt toegepast op voorwaarde dat de patiënt een geattesteerd voorschrift kan voorleggen.

Hier vindt u meer informatie.

Bijlage: OCMW Gent  formulier voor aflevering medicatie  luik A en B (aanpassingen)