Taalondersteuning voor Gentse huisartsen

Zou u soms een tolk ter plaatse willen aanvragen maar u weet niet hoe? Of bent u steeds het nummer kwijt van Ba-Bel, de telefonische tolkdienst? Een webcamtolk, nog nooit van gehoord? Geen nood, samen met de tolk- en vertaaldienst Gent heeft de HVG een eenvoudig overzicht gemaakt van alle tolk-mogelijkheden die gratis ter beschikking staan van de Gentse huisarts.

U vindt dit overzicht in bijlage en u kan het ook steeds op de HVG-website bij 'Documenten' raadplegen. 

Samen met IN-Gent, de sociaal tolk- en vertaaldienst van de stad Gent, wil de HVG de tolk-mogelijkheden voor huisartsen in de verf zetten. Taalondersteuning leidt immers tot kwalitatievere gespreksvoering. In het najaar zal er ook een LOK-aanbod ter beschikking zijn over taalondersteuning in de huisartsenpraktijk.