Symposium: maaltijdgebeuren bij dementerenden

Eten heeft een belangrijke betekenis in een mensenleven. De waarde van het maaltijdgebeuren verandert niet als men geconfronteerd wordt met dementie, de manier waarop het verloopt kan echter wel drastisch veranderen. Dit vormt een grote uitdaging voor hulpverleners en mantelzorgers om hiermee om te gaan.

Hoe gaan we om in deze situatie met de actieve voedingsdriehoek en wat is het belang van een goede mondzorg? Hoe kunnen we onze communicatie afstemmen op de persoon met dementie? Hoe kunnen we ondersteuning bieden bij het maaltijdgebeuren?

De studiedag 'Als eten een zorg wordt... Maaltijdgebeuren bij personen met dementie' tracht in te zoomen op bovenstaande vragen en verschillende aspecten te belichten die te maken hebben met het maaltijdgebeuren bij personen met dementie.

Alle info vindt u via deze link.