Suïcidepreventie doe je niet alleen

Suïcidepreventie kan pas slagen als verschillende partijen samenwerken. Een ‘zorgpad’ tekent die samenwerking uit. Op 2 april 2020 begint de uittekening ervan voor de ELZ Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Kom je naar de startvergadering?

Waarom een zorgpad?

Een zorgpad suïcidepreventie heeft als voornaamste doel zorgcontinuïteit. Want dat is vaak een knelpunt in de opvang en verdere opvolging van de suïcidale patiënt. Een zorgpad legt samenwerkingsafspraken vast in een bepaalde regio, rekening houdend met de kerncompetenties en grenzen van de betrokken partijen.

Idealiter worden er afspraken gemaakt rond:

  • Vanaf wanneer wordt er doorverwezen en naar wie?
  • Extra aandacht gaat naar transfermomenten die vaak risicovol zijn.
  • Informatiedoorstroming, noodzakelijk voor een optimale zorg voor suïcidale personen.

Er zijn al voorbeelden van zorgpaden in regio Deinze, Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

Startvergadering: praktisch

Op donderdag 2 april (van 9u tot 11u) vindt de startvergadering voor het zorgpad suïcidepreventie in de regio's Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie plaats.