Studie rond stress en overgewicht bij jongeren

Gezocht: jongeren tussen 10 en 16 jaar voor een studie rond stress en overgewicht, meerbepaald stress onderzoeken als een externe driver van de deregulatie van de energiebalans. Wilt u de flyer verspreiden onder jongeren die bij u op consultatie komen of in uw wachtzaal?

De belangrijkste drivers zijn de obesogene omgeving (overaanbod van voedingsenergie in de omgeving), de gebouwde omgeving (afwezigheid van de nood aan fysieke activiteit) en de psycho-sociale omgeving (steeds complexere, uitdagende en veeleisende psycho-sociale omgeving). Kinderen en adolescenten worden als kwetsbaarder beschouwd in deze context aangezien de noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde groei en metabole ontwikkeling grotendeels buiten hun eigen controle valt. Moest u meer willen weten over de totale studie (alle werkpakketten), kijk dan op deze site: https://www.researchgate.net/project/OPERA-obesity-prevention-treatment-by-emotion-regulation-in-adolescents. Dit onderzoek omvat WP2 en 3.

Aan de Gentse huisartsen wordt de medewerking gevraagd om obese jongeren te rekruteren.

In bijlage een flyer voor de jongeren die bij u op consultatie komen of om in uw wachtzaal te verspreiden.

 

Bijlage: