Studie autismespectrumstoornis bij baby's

In verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werkt Kind en Gezin mee aan het TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) onderzoek. Er kunnen dus baby’s bij u op consultatie komen die ook opgevolgd worden in deze studie.

TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) is een gemeenschappelijke studie van de Universiteit Gent (onder leiding van Herbert Roeyers en Rudy Van Coster) en de KU Leuven (onder leiding van Ilse Noens en Jean Steyaert) waar aan de hand van wetenschappelijk onderzoek onderzocht wordt waarom sommige kinderen ASS ontwikkelen en andere niet.

In deze studie zal men onder meer jonge kinderen (vanaf 5 à 10 maanden) met hardnekkige voedingsproblemen opvolgen.

Het is dus mogelijk dat baby’s die bij u op consultatie komen voor deze voedingsproblemen, ook opgevolgd worden in de studie. Dit heeft geenszins de bedoeling te interfereren met uw behandeling, omdat in de TIARA studie gefocust wordt op de ruimere ontwikkeling van het kind (onder meer op gebied van prikkelverwerking, aandacht, sociale, talige en motorische ontwikkeling) en niet op een eventuele aanpak van de voedingsproblemen.

Toch is het mogelijk dat ouders u hierover aanspreken, dus leek het zinvol u hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over het onderzoek kan u vinden op www.tiara-onderzoek.be, met eventuele vragen of opmerkingen rond het onderzoek kan u steeds terecht bij Petra.Warreyn@ugent.be.