Stopzetting commercialisatie Marevan (warfarine)

Therabel infomeert ons dat de commercialisatie van de specialiteit Marevan (5 mg - 25 tabletten) vanaf 1 maart 2019 wordt stopgezet.

Dit omwille van redenen gekoppeld aan de productie van het betreffende geneesmiddel. Deze specialiteit o.b.v. warfarine is aangewezen ter voorkoming en behandeling van embolische aandoeningen en is aan een medisch voorschrift onderworpen. Naar schatting zal Marevan (5 mg - 25 tabletten) nog in de apotheken beschikbaar zijn tot ongeveer eind februari 2019

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Therabel via info.be@therabel.com of 02/370 46 11.

Ook kunt u voor een laatste stand van zaken terecht op de website van het BCFI. Gezien de ernstige potentiële problemen, dringen het BCFI en verschillende artsengroepen erop aan om de beschikbaarheid van warfarine in België ook na 1 maart 2019 te garanderen. Later volgen nog concrete omschakelingsschema’s en adviezen gebaseerd op consensus.