Stakeholder workshop “Better regulation for the safe use of detergents and maintenance products"

Op 10 juni organiseert AISE (de Europese industrie-associatie voor detergenten) een stakeholder workshop rond “Better regulation”.  

BR is een initiatief van de Juncker-commissie om de Europese wetgeving efficiënter te maken (lees: doelgerichter en minder duur).  Hieronder valt ook een review van de wetgeving rond chemische producten - vandaar de relevantie voor detergenten. In de namiddag is er een subgroep-discussie gericht op medische professionals, met Geert Boeije als moderator. De bedoeling is om te brainstormen over welke informatie nodig is (en in welke vorm) om gezondheidsproblemen met deze producten te voorkomen, en om incidenten die toch voorvallen op de beste manier te behandelen. Men tracht een breed spectrum van specialisaties bijeen te brengen (antigifcentra, urgentieartsen, dermatologen, allergologen, oogartsen) maar uiteraard is de input van huisartsen even essentieel.

Er wordt in de discussie niet verwacht dat er een formele consensus-positie van alle huisartsen op tafel gelegd wordt. Het blijft een brainstorming waar individuele input samengebracht wordt.  

Waar?

DIAMANT Conference & Business Centre, Boulevard A. Reyers, 80, 1030 Brussel

Wanneer?

10 juni 2016, van 10u30 tot 16u30

Deelnemen?

Heeft u als huisarts interesse om deel te nemen aan deze workshop? Stuur een mail naar Fleur.Simillion@hvg.be