Populatiemanagement: opleiding en onderzoek

In het kader van de studie naar de Kwaliteit van Leven bij postmenopauzale vrouwen met Osteoporose organiseert de Universiteit Gent een vorming rond populatiemanagement in de huisartsenpraktijk. De uitnodiging vindt u hier. Zowel u als huisarts als uw praktijkmedewerkers zijn welkom. Inschrijven kan hier.

UPDATE: Universiteit Gent heeft een verbod op het organiseren van lezingen en bijeenkomsten uitgevaardigd in het kader van de COVID-19 pandemie. Om deze reden kan de opleiding op 2 september niet doorgaan. Wel werd beslist om de opleiding, samen met de informatie omtrent de studie en het afnemen van de vragenlijst bij de artsen te laten doorgaan op het kabinet van de arts. Dit kan uiteraard nog steeds in samenwerking met een praktijkmedewerker, die eenvoudig kan instaan voor het beheer van het populatie-management.

In deze opleiding wordt ingegaan op het proactief management van patiëntgroepen, waarbij osteoporose als case zal dienen. Zowel de rationale als het praktische aspect komen aan bod.

Programma:

 1. Populatiemanagement: Wat en waarom? Introductie in populatiemanagement en de rationale erachter (Prof. Dr. Geert Goderis)
 2. Populatiemanagement: Hoe? Het EMD inzetten om proactief patiëntpopulaties op te sporen en op te volgen. Workshop aan de hand van osteoporose als case voor chronische aandoeningen (Dr. Verdonck) 

De opleiding gaat door op woensdag 2 september 2020, om 20u te UZ Gent, Auditorium A (gebouw K3, ingang 42, 1e verdiep). Er wordt een 2-tal uur voorzien.

Accreditatie wordt aangevraagd (Ethiek en economie), en een vergoeding van €350 wordt voorzien. Voorwaarde voor deelname is het instappen in het geïntegreerde osteoporosezorg project dat momenteel lopende is in Gent. U kan zich hier inschrijven voor de opleidig en het onderzoek.

Concreet houdt dit in dat u:

 • Enkele vragenlijsten invult bij instap en na 18 maand (2x 15 minuten)
 • Een kortdurende opleiding volgt rond het klinische management van osteoporose (30’) in uw kabinet (of via skype)
 • Populatiemanagement toepast in uw praktijk (voor osteoporose) en patiënten met osteoporose of voorgaande fragiliteitsfractuur aanlevert voor deelname aan de studie
 • Inzage toelaat in het elektronisch medisch dossier aan het einde van de studie om volgende aspecten na te gaan:
  • Correct registeren van osteoporosediagnose en paramaters (fracturen, laboresultaten – calcium, vit D, nierfunctie, TSH, PTH, medicatie, botdensitometrie)
  • Opvolging van patiënten met osteoporose
  • Case-finding van risicopatiënten

Het onderzoeksteam staat u bij in al deze activiteiten, en voorziet ondersteuning bij het implementeren van zowel het populatiemanagement als het klinische management van osteoporose. Dit laatste aan de hand van de nieuwe guideline voor het management van osteoporose in de eerste lijn, waar u ook een fysiek exemplaar van ontvangt. Ook kan u praktijkondersteunende medewerkers uitnodigen om deel te nemen aan de studieavond teneinde de praktische implementatie van populatiemanagement te vereenvoudigen.

Omwille van de onduidelijkheid omtrent de veiligheidsvoorschriften aangaande samenkomsten in groepen (COVID-19 maatregelen), zal in het geval van een te groot aantal inschrijvingen een ‘first come, first serve’ principe gehanteerd worden. Desgevallend wordt een 2e opleidingsmoment voorzien voor de artsen die niet bij de eerste opleiding aanwezig konden zijn, maar zich hier wel voor inschreven. Wij raden u dus aan zo snel mogelijk in te schrijven indien u graag aanwezig bent.