Pinda-allergie epidemie: rol van de huisarts

Pinda-allergie is de belangrijkste oorzaak van sterfte ten gevolge van een voedselallergie! Recent onderzoek toont echter aan dat het risico op het ontwikkelen van een pinda-allergie sterk kan verminderd worden. De huisarts kan hier een cruciale rol spelen door kinderen met ernstig eczeem en/of ei-allergie jonger dan 12 maanden oud door te verwijzen naar een dienst kinderallergologie van een ziekenhuis.

Pinda-allergie: beter voorkomen dan genezen

Allergie, waaronder voedselallergie, is één van de epidemies van de 21ste eeuw.

De prevalentie van pinda-allergie bij kinderen in onze Westerse samenleving is de laatste 10 jaar verdubbeld. Het gaat hierbij om een aanzienlijk probleem aangezien pinda-allergie tot op de dag van vandaag wereldwijd nog steeds de belangrijkste oorzaak is van sterfte ten gevolge van een voedselallergie. Hierdoor heeft het grote psychosociale en economische gevolgen voor zowel de patiënt als zijn familie.

Een pinda-allergie ontstaat doorgaans op peuter- of kleuterleeftijd en eens aanwezig, is het meestal een allergie die levenslang aanhoudt. Er is gelukkig hoop dat we in de toekomst het ontstaan van een pinda-allergie zouden kunnen voorkomen. Recent werd in een grote studie aangetoond dat vroegtijdige inname van pinda door jonge kinderen met een verhoogd risico op een pinda-allergie, namelijk kinderen met ernstig eczeem en/of ei-allergie, het risico op het ontwikkelen van een pinda-allergie sterk vermindert. Deze risicokinderen dienen al voor de leeftijd van 12 maanden te starten met het regelmatig eten van pinda onder de vorm van pindakaas.

Binnen de diensten allergologie en kinderallergologie van het UZ Antwerpen zijn richtlijnen ontwikkeld omtrent de introductie van pinda bij deze jonge risicokinderen. Het is namelijk noodzakelijk dat bij deze kinderen eerst wordt nagegaan in ziekenhuismilieu dat er nog geen pinda-allergie bestaat zodat de introductie op een veilige manier kan plaatsvinden. Het is dan ook aangewezen om kinderen met ernstig eczeem en/of ei-allergie jonger dan 12 maanden oud, door te verwijzen naar een dienst kinderallergologie zodat hier de juiste testen (bloedafname, huidtest en eventueel een gecontroleerde provocatietest met pinda)  kunnen plaatsvinden alvorens pindakaas wordt toegediend.

Deze richtlijnen zijn conform het advies van de U.S. Food and Drug Administration (FDA) (zie: https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm575001.htm)

Verder onderzoek aan de Universiteit Antwerpen

In samenwerking met de onderzoeksgroep Immunologie en Allergologie aan de Universiteit Antwerpen (UA) loopt er momenteel ook een doctoraatsstudie die verder onderzoek doet naar de effecten van deze preventieve maatregelen in het kader van pinda-allergie.  Bij de (risico-)kinderen die in aanmerking komen voor vroege introductie, zal aan de ouders worden gevraagd of er enkele extra testen in het kader van de studie mogen worden uitgevoerd op het bloed van hun kind met het oog op het verder optimaliseren van de preventieve strategieën in het kader van pinda-allergie en mogelijks op termijn voedselallergie in het algemeen.

Voor meer informatie of doorverwijzing kinderen (<1 jaar) met ernstig eczeem en/of ei-allergie:

Telefoon: 03/821 35 26

E-mail: athina.vangasse@uantwerpen.be