Oude getuigschriften

Sinds 30 juni 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe witte modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Het OCMW Gent ontvangt echter nu nog steeds oude doktersbriefjes. De Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) zal deze oude briefjes nog aanvaarden voor terugbetaling tot 31 december 2017. Maar het OCMW zal de zorgverstrekker erop wijzen dat er nieuwe moeten gebruikt worden.

De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, is immers afgelopen op 30 juni 2017. Elk getuigschrift voor verstrekte hulp opgesteld voor 30 juni 2017 op een oud model kan evenwel nog door de patiënt aan het ziekenfonds worden bezorgd binnen de 2 jaar vanaf het eind van de maand waarin de zorgen verstrekt zijn geweest.

Het OCMW Gent ontvangt nu evenwel voor prestaties na 30 juni 2017 nog steeds oude doktersbriefjes.

De Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) zal deze oude briefjes nog aanvaarden voor terugbetaling en dit tem 31/12/2017. Het OCMW zal wel contact opnemen met de zorgverstrekker en hem erop te wijzen dat er nieuwe moeten gebruikt worden (en bij voorkeur ook een duplicaat in de nieuwe versie laten opmaken).

Vanaf 1/1/2018 moeten er sowieso nieuwe gebruikt worden.

Het probleem zal zich eventueel stellen wanneer een patiënt met terugwerkende kracht wordt aangesloten bij het ziekenfonds, bijvoorbeeld voor de niet-mediprima facturen en er is nog een oud getuigschrift gebruikt. Indien het ziekenfonds weigert omdat er oude getuigschriften gebruikt werden, dan zal het OCMW ook niet tussenkomen voor deze kosten.