Organiseer een MFO in uw LOK of wijk

Apothekers en huisartsen staan voor grote uitdagingen om de samenwerking en de (digitale) gegevensdeling te verbeteren. Met het oog op het gezamenlijk doel (de zorg voor de patiënt) is overleg belangrijk. Het model MFO (Medisch-Farmaceutisch overleg) kan hiervoor gebruikt worden. Er zijn verschillende opgeleide sprekers-huisartsen uit de regio Gent die een MFO kunnen begeleiden in uw navormingskring of LOK!

Intussen werden er al 16 thema's goedgekeurd door het RIZIV (o.a. over valpreventie, digitaal gegevens delen, geneesmiddelengebruik verbeteren bij risicopatiënten, TNF-remmers...), waarvoor een subsidie tot 2500 euro te verkrijgen is. Voor lokale projecten worden er verschillende werkmiddelen ter beschikking gesteld: contactkaartjes voor artsen en apothekers, een handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts, een gebruiksklare powerpointpresentatie als basis voor het overleg, en een evaluatiemethode om de impact van het programma te meten. Om financieel ondersteund te worden door de overheid moet elk lokaal MFO-project zich baseren op een goedgekeurd programma.

Wat is een MFO-project?

MFO projecten zijn lokale MFO vergaderingen:

 • waaraan zowel artsen als apothekers deelnemen in een beperkte groep van 10 à 20 deelnemers. Een MFO duurt maximum 1,5 à 2 uur.
 • waarin:
  • de aanwezige artsen en apothekers deelnemen aan een opbouwende bespreking van het gekozen onderwerp (of onderwerpen)
  • ze de problemen in de praktijk en de mogelijke oplossingen ervoor bespreken
  • waarin aanbevelingen aangenomen worden om de voorgestelde oplossing toe te passen.

Hoe organiseren?

Er zijn 2 manieren om een MFO te organiseren:

 1. Zonder RIZIV budget: hiervoor kan u een kant-en-klaar MFO-pakket kiezen (zie lijst in bijlage 'Overzicht presentaties zonder RIZIV budget) of een eigen thema uitwerken.
 2. Met RIZIV budget: enkel op basis van een door het RIZIV goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma. Kwaliteitsbevorderende programma’s ondersteunen het lokale medisch-farmaceutisch overleg. Een huisarts of apotheker die lokaal een MFO wil organiseren, kan zo een erkend, gesubsidieerd kwaliteitsbevorderend programma aanvragen bij het RIZIV (voor een subsidie van 2500 euro). Om dit budget te krijgen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Alle info is terug te vinden op de website van het RIZIV. Klik hier voor meer info over procedures, praktische richtlijnen en financiering voor een lokaal project met RIZIV-budget.

Een 1ste lokaal MFO in uw LOK – of navormingskring organiseren? We raden volgende toegankelijke, hapklare thema’s aan om mee te starten:

 • Communicatie en bereikbaarheid (zonder RIZIV budget)
 • Misbruik en verslaving (met RIZIV budget)
 • Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen (met RIZIV budget).

Vragen?

Bij het LMN, KOVAG en HVG kan u terecht voor:

 • Vragen over en ondersteuning van het lokaal organiseren van een “klassiek” MFO.
 • Contacten leggen met apothekers en huisartsen in uw buurt.
 • Administratieve en logistieke ondersteuning bij het indienen van een MFO-project bij het RIZIV op basis van een kwaliteitsbevorderend programma.

Heeft u vragen of wil u een MFO opstarten, dan kan u steeds terecht bij

Carolien Bogaerts (KOVAG, carolien.bogaerts@kovag.be, 09 225 41 90)

Elien Stevens (LMN/HVG, elien.stevens@hvg.be, 09 335 24 81)

Meer info op http://www.lmnregiogent.be/medisch-farmaceutisch-overleg-mfo