Onderzoek naar medicatie bij kinderen

Momenteel loopt aan de UGent een onderzoek rond ‘het medicatiegebruik van het kind en de verwachtingen van ouders wanneer ze een zorgverlener uit de eerste lijn bezoeken voor hun kind’. Men zoekt nu nog huisartsen om deel te nemen aan deze enquête.

Wetenschappelijk onderzoek hecht meer en meer belang aan verwachtingen en bevindingen van patiënten. Wanneer dit gaat over ziekte of medicatiegebruik bij kinderen spelen de ouders een centrale rol. Daarom onderzoekt de Universiteit Gent momenteel het standpunt en de kennis van ouders rond medicatiegebruik bij hun kind evenals hun verwachtingen ten opzichte van huisartsen en apothekers. Deze vragenlijst wordt enerzijds via scholen en crèches verspreid. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met de visie van zorgverleners ( er nemen al 100 apothekers en 200 patiënten deel). Nu zoekt men nog huisartsen om deel te nemen aan de enquête. Na deelname ontvangt u een fiche over het gebruik van paracetamol, ibuprofen en antibiotica.

Alle antwoorden zullen anoniem verwerkt worden en enkel gebruikt worden in het kader van dit onderzoek. De enquête neemt maximaal 5 minuten in beslag en kan u raadplegen via https://goo.gl/forms/aq3aa0QgKugLP9qz2

Bij vragen of opmerkingen kan u steeds mailen naar Eline.Tommelein@UGent.be of Sigrid.Verhelst@UGent.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking!