Onderzoek naar interactie huisarts - tandarts

Uw medewerking wordt gevraagd inzake een masterproef huisarts in opleiding, waarin gepeild wordt naar de grootte van de interactie tussen de huisarts en de tandarts in de eerstelijnszorg, en waardoor deze interactie wordt bepaald.

De vragenlijst is zodanig opgebouwd dat uitsluitend relevante vragen getoond worden.
Het doorlopen van de enquête wordt ingeschat op maximum 6 minuten.
Het invullen ervan is volstrekt vrijwillig, de weergave van de enquête is anoniem en de data zijn gecodeerd voor de onderzoekers.

Elke bijdrage wordt ten zeerste gewaardeerd.

https://websurvey.kuleuven.be/index.php/8908/lang-nl