Onderzoek: Kennis van het laag FODMAP-dieet bij de huisarts

Wat is de kennis van huisartsen m.b.t. het laag FODMAP-dieet?

In dit onderzoek, kaderend binnen een bachelorproef voedings- en dieetkunde (Hogeschool Vives), wordt de kennis van de huisarts m.b.t. het laag FODMAP-dieet nagegaan. Zo kan er bepaald worden of huisartsen nood hebben aan meer informatie over dit betreffende dieet. Dit onderzoek wordt gevoerd onder begeleiding van diëtiste Ann Parmentier, gespecialiseerd in het laag FODMAP dieet, en docent diëtiste Lieve Acke.  

Het invullen van de vragenlijst, die u hier terugvindt, duurt slechts 5 minuten en is volledig anoniem.

Uw respons zal een grote meerwaarde bieden aan dit onderzoek. Hopelijk kunt u even tijd vrijmaken hiervoor. 

Voor eventuele vragen, kunt u mij contacteren op volgend e-mail adres: niesse.vanderper@student.vives.be

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Lieve Acke 
Ann Parmentier
Niesse Vanderper