Onderzoek: HIV-zorg in de eerste lijn: patiëntenperspectief van Sub-Saharaans Afrikaanse migranten

Beste arts,

Voor mijn MaNaMa-thesis huisartsgeneeskunde 'HIV-zorg in de eerste lijn: Patiëntenperspectief van Sub-Saharaans Afrikaanse migranten' ben ik op zoek naar deelnemers. 

Inclusiecriteria: 18+, HIV-positief, Sub-Saharaans Afrikaanse origine en voldoende kennis van Nederlands, Frans of Engels voor een diepte-interview.

Indien u iemand kent die voor dit onderzoek in aanmerking komt, kunt u of uw patiënt met mij contact opnemen.

Vriendelijke groeten en hartelijk dank voor uw antwoord,
 
Leen Van der Jeugt
9e jaars HAIO
Medisch Huis Baarle
Gaverlandstraat 13
9031 Drongen

 

 

Thema

Het nationaal HIV-plan van 2014 dient als actiekader om HIV/aids te bestrijden. Eén van de pijlers in dit meerjarenplan is de beste behandeling verzekeren binnen het zorgsysteem. Elk jaar worden in België ongeveer 1000 nieuwe HIV-diagnosen gesteld. Dankzij de anti-retrovirale medicatie is een HIV-infectie een chronische ziekte geworden en stijgt de levensverwachting voortdurend. Recent besliste de minister van sociale zaken en volksgezondheid, Maggie De Block, de vergoeding van de behandeling onmiddellijk na een positieve diagnose uit te breiden. Momenteel verloopt de zorg voor seropositieve patiënten vooral in de Aids Referentie Centra (ARC).

Omwille van het groeiende aantal patiënten die in de tweede lijn gevolgd worden, ontstaat hier een capaciteitsprobleem. Een betere en meer uitgebreide samenwerking met de eerste lijn dringt zich op zodat huisartsen ook bij deze ziekte de zorg kunnen geven zoals bij andere chronische aandoeningen.

Doel

In een voorgaande masterthesis werd de kennis en attitude van huisartsen bij de HIV-zorg onder de loep genomen. Momenteel is er een onderzoek lopende naar het patiëntenperspectief van seropositieve homoseksuelen. Samen met de Sub-Saharaans Afrikaanse migranten (SAM) vormen deze de grootste groep seropositieve patiënten in België. Het patiëntenperspectief van de SAM ontbreekt nog.

Onderzoeksvragen

Wat zijn de verwachtingen en bezorgdheden van HIV-patiënten van Sub-Saharaans-Afrikaanse origine bij een gedeelde zorg in de eerste lijn?

Wat is de visie van HIV-patiënten van Sub-Saharaans Afrikaanse origine m.b.t. vermelding van de HIV-diagnose in de sumehr?

Onderzoeksdesign

Descriptief kwalitatief onderzoek door middel van individuele gesprekken met HIV-patiënten van SAM-origine. Patiënten worden actief in Vlaanderen gerekruteerd via patiëntengroepen, huisartsen en via patienten. Er worden patiënten geïnterviewd tot theoretische datasaturatie wordt bereikt.

Voorlopig wordt een schatting van 6 patiënten gemaakt.