Onderzoek: het professioneel welbevinden van de huisarts en verpleegkundige in de eerste lijn

Huisartsen werken steeds vaker samen met verpleegkundigen en praktijkassistenten in de eerstelijnszorg. Maar hoe voelen ze zich bij deze nieuwe samenwerkingsverbanden? Twee masterstudenten zoeken antwoorden op deze vragen.

‘Task shifting’ in groepspraktijken

Om het stressniveau van zorgverleners in de eerstelijn op een gezond peil te houden, wordt vaak aan ‘zorgsubstitutie’ of ‘task shifting’ gedaan. Lees: het meer efficiënt herverdelen van taken binnen een team.

Een typisch voorbeeld is het aanwenden van een praktijkassistent en/of verpleegkundige binnen een groepspraktijk.

Deze ontwikkelingen hebben niet enkel een invloed op de patiëntenzorg en -ervaringen, maar ook op het welbevinden van de verschillende zorgverstrekkers binnen dergelijke samenwerking.

Masteronderzoek

Haio’s Samuel Bouckaert en Ellen Langouche (UGent) willen in het kader van hun masterproefonderzoek inzicht verwerven in de dynamiek die huisartsen en verpleegkundigen ervaren bij deze (nieuwe) samenwerkingsvorm binnen hun praktijk.

Help jij hen verder?

Samuel en Ellen willen de demografie van deze problematiek in kaart te brengen a.d.h.v. 6 korte vragen die ongeveer 2 minuten in beslag nemen.

Ga naar de vragenlijst.

Wil je hun onderzoek nog meer steunen? Dat kan. Ze zijn op zoek naar huisartspraktijken met minimaal één verpleegkundige of vorm-van-praktijkassistent in dienst waarbij minimaal één huisarts en één van deze praktijkassistenten tijd zouden kunnen vrijmaken voor een individueel interview in de loop van het voorjaar 2020.

U kan zich kandidaat stellen onderaan de vragenlijst.