Onderzoek: betrokkenheid van de huisarts bij het pre- en postoperatieve beleid na ontslag uit dagziekenhuis

Steeds meer patiënten worden verzorgd via het dagziekenhuis. Dit houdt in dat ze na een ingreep of onderzoek binnen de 24 of 48 uur reeds ontslagen worden en doorgaans nog verdere verzorging en/of opvolging nodig hebben.

Hoe goed loopt de afstemming tussen intra- en extramurale zorg? Hoe vlot is de communicatie tussen intra- en extramurale gezondheidswerkers?

Onderzoek peilt naar ervaringen van huisartsen

Een masterproefonderzoek aan de UGent wil inzicht verwerven in de ervaringen, vragen en problemen die huisartsen hebben met de voorbereiding, verzorging en/of opvolging van patiënten die behandeld werden in het chirurgisch dagziekenhuis.

Dit gebeurt onder meer door een bevraging van huisartsen en paramedici werkzaam in de West-Vlaamse en Oost-Vlaamse regio. 

Stel je kandidaat

Veerle Beheyt is op zoek naar huisartsen die zich 20 minuutjes vrij kunnen maken voor het beantwoorden van 10-tal vragen via een face-to-face interview.

Stel je kandidaat bij Veerle.Beheyt@Ugent.be.