Nieuwe versie van ICPC-classificatiesysteem gelanceerd

Deze week lanceerde WONCA, de World Organization of Family Doctors, de derde versie van de International Classification for Primary Care (ICPC-3). Het classificatiesysteem dat uw medisch pakket gebruikt om zorgepisoden te registreren, krijgt daarmee een update met meer aandacht voor context en functioneren van de patiënt. 

Wat is ICPC alweer?

Actoren in de gezondheidszorg – bijvoorbeeld huisartsen en specialisten – kunnen pas goed met elkaar communiceren als ze dezelfde taal spreken. ICPC is een voorbeeld van een gestandaardiseerde taal, specifiek ontwikkeld voor de huisartsengeneeskunde. ICPC gaat reeds terug tot de jaren 1980 en wordt inmiddels wereldwijd gebruikt. De ontwikkeling ervan ligt in handen van de World Organization of Family Doctors (WONCA).

Uw EMD-pakket gebruikt momenteel ICPC-2. In België is de implementatie van ICPC immers verplicht om als pakket gehomologeerd te worden.

Wat is er nieuw aan versie 3?

ICPC-3 heeft meer oog voor het persoonlijke, de context en het functioneren van de patiënt. Ook ‘preventie’ kan met meer precisie geregistreerd worden. Ook was er, nog meer dan bij de vroegere versies, aandacht voor een vlotte uitwisseling van gegevens met andere informatiesystemen.

Is ICPC-3 al beschikbaar in uw EMD-pakket?

Neen, het nieuwe classificatiesysteem is nog niet geïmplementeerd in de EMD-pakketten die in ons land gebruikt worden. Je kan wel al kennismaken met ICPC-3 op www.icpc-3.info. Heb je hier vragen over, stuur dan gerust een mailtje naar uw Gentse collega diego.schrans@ugent.be