Nieuwe maatregelen coronavirus: wat is nieuw?

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben de procedures voor gezondheidsprofessionals aangepast aan de huidige situatie.

Een nieuw schrijven van Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid verspreidt nieuwe richtlijnen i.v.m. het Coronavirus.

 

 

Dit is nieuw ten opzichte van het vorige schrijven van Volksgezondheid:

  • De gevalsdefinitie wordt verbreed. Ze spreekt over ‘Contact’ met een patiënt die een diagnose gekregen heeft van infectie met het coronavirus, en niet langer ‘nauw fysiek contact’.
  • De FOD Volksgezondheid geeft het advies om verdachte patiënten buiten de normale consultatie-uren een afspraak te geven, of op huisbezoek te gaan
  • Het schrijven bevat nieuwe voorzorgmaatregelen te nemen door de huisaarts.
  • Het bevat ook een gedetailleerd beleid voor de patiënt, met onder andere isolatiemaatregelen.

Als huisarts is het cruciaal om het volledige schrijven van Volksgezondheid te raadplegen.

De meest actuele info vindt u op de website van Sciensano.