Nieuwe gebruikersgroep CareConnect

Er is een gebruikersgroep opgericht voor CareConnect gebruikers (CtoC – Connect to care).

Gebruikersforum Connect to Care

Begin maart vervelde de Medidoc gebruikersclub tot de gebruikersclub ‘Connect to Care’ (http://www.connecttocare.be/). De bedoeling is om (zoals met de Medidoc gebruikersclub gedurende > 20 jaar) een onafhankelijk forum op te richten van Care Connect-gebruikers. Door onderling weetjes uit te wisselen via een gebruikersforum wordt iedere gebruiker er beter van. Bovendien kan bij voldoende groot aantal leden ook invloed uitgeoefend worden bij de ontwikkelaars van Care Connect, Corilus.

Het lidgeld is bescheiden: € 60.00 per jaar. U vindt bijgaand een inschrijvingsformulier.

In Gent bestaat er reeds een lokale gebruikersgroep, gebruikers uit Groot-Gent kunnen zich ook wenden tot:

Kandidaat-opleiders gezocht

De stuurgroep van deze gebruikersgroep wenst een systeem op te starten van lokale opleidingen in de kringen of LOK-groepen. Een korte cursus zal gegeven worden volgens principe teach-the-teachers. De stuurgroep zoekt nu kandidaten in de kringen.

Voorwaarde:

  • CareConnect gebruiker
  • bereid 1 of 2x per jaar een korte opleiding te volgen (materiaal, lespakketten, PP zal beschikbaar zijn)
  • bereid om 1 of meer vormingen te geven in hun eigen kring of nog kleinere segmenten

Kandidaten kunnen zich wenden tot

Bijlage: