Nieuw RIZIV juryrapport i.v.m. protonpompinhibitoren

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen. Deze zijn bedoeld om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Het is de taak van een jury om een tekst op te stellen met antwoorden op de gestelde vragen en met de richtlijnen van de conferentie. Recent werd een nieuw juryrapport op de RIZIV-website gepubliceerd: consensusvergadering “Het rationeel gebruik van de protonpompinhibitoren (PPI’s) bij niet-ulcereuze gastro-oesofageale pathologie (gastro-duodenaal ulcus uitgesloten)” (31/05/2018).

Het volledige rapport vind je in onderstaande bijlage.