Nieuw advies van de HGR

De Hoge Gezondheidsraad publiceert volgend advies over nucleaire ongevallen op de HGR website.

Advies 9275

Titel: Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima tijdperk

Korte omschrijving: Het project van de HGR heeft als doel het kritisch analyseren van de maatregelen in de noodplannen. Hierbij worden er lessen getrokken uit het ongeval van Fukushima en andere ernstige ongevallen en wordt er rekening gehouden met de internationale werkzaamheden die recent aan dit onderwerp zijn besteed.

Het volledige advies: http://tinyurl.com/HGR-9275-Fukushima