Nieuw advies: Vaccinatie tegen herpes zoster virus (zona)

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies met aanbevelingen over de vaccinatie tegen herpes zoster virus (gordelroos, zona).

Korte omschrijving: In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van herpes zoster-infecties in de Belgische bevolking.
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren over de vaccinatie tegen herpes zoster (gordelroos, zona) ten behoeve van de gezondheidsoverheden.

Lees het volledige advies hier.