Netwerkpunt: stand van zaken en vormingspakket

Gezien het wegvallen van het additioneel budget, kwam het Netwerkpunt Het Pakt op de helling te staan. Maar hulpverleners kunnen nu toch blijvend beroep doen op het Netwerkpunt bij vragen omtrent het regionale aanbod geestelijke gezondheidszorg en assertieve zorg in de samenleving.

Partners van Het PAKT hebben een akkoord bereikt om beide projecten in 2017 te financieren. Voor 2018 verwachten ze structurele financiering te verkrijgen.

Hulp- en dienstverleners kunnen dus een blijvend beroep doen op het Netwerkpunt bij vragen omtrent het aanbod GGZ in de regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen, en bij uitbreiding de nieuwe gemeenten die tot het netwerk Het PAKT zullen behoren. Ook aanmeldingen voor AZiS+, assertieve zorg in de samenleving (het team dat werkt rond bemoeizorg), blijven Sofie en Liesbeth opnemen, net als vragen inzake competentiebevordering rond geestelijke gezondheid(szorg).

In 2016 ontving het Netwerkpunt 415 casusspecifieke vragen omtrent het aanbod in de geestelijke gezondheid(szorg), een lichte stijging tegenover 2015 (384 vragen). 38% van deze vragen (159) werd ons gesteld door 82 huisartsen, werkzaam in een prive- of groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum. Meer info bij netwerkpunt@pakt.be.

 

Vormingspakket voor huisartsen

We doen bij deze tevens een warme oproep om beroep te doen op het vormingspakket voor huisartsen. Dit pakket werd in samenwerking met HVG ontwikkeld en kan gebruikt worden als info-avond voor een navormingsgroep. Het pakket licht het thema geestelijke gezondheid nader toe; met de focus op de rol van huisarts in het omgaan met patiënten met psychische of psychiatrische problemen.

De sessie wordt geleid door een medewerker van het Netwerkpunt en een huisarts. Aan de hand van casusmateriaal worden concrete tips en/of diensten aangereikt die u kunnen bijstaan in de opvolging van uw patiënt. U krijgt eveneens voldoende achtergrondinformatie en er is kans tot gedachtewisseling rond visie op geestelijke gezondheid.

Sinds de opstart van dit aanbod (begin 2015) maakten reeds 7 groepen er gebruik van, telkens met een positieve evaluatie. Voor 2017 staan reeds 2 nieuwe vormingsmomenten gepland.

Heeft u interesse om deze vorming te organiseren in uw LOK/ navormingskring? Neem dan contact op met Sofie Wybo, medewerker Netwerkpunt, sofiewybo@pakt.be of 09/216.74.70.

Bron afbeelding: http://www.het-pakt.be/ - David Benoit.