Monitor mee het effect van milieu op onze gezondheid

Registreren kan helpen zorg te verbeteren maar kan ook veel interessante gegevens opleveren. Dat blijkt uit meer dan 20 jaar registraties via INTEGO, een Vlaams huisartsen registratienetwerk.

INTEGO levert een rijke bron van epidemiologische gegevens over ziekten en medicatiegebruik.

Nood aan gegevens

Maar het kan ook verder gaan dan deze epidemiologische gegevens. Hoe zit het met de impact van het milieu op onze gezondheid? En wat is de relatie tussen milieufactoren en ziekte op lokaal niveau? Om hier een antwoord op te geven, zijn gegevens nodig. Huisartsenpraktijken kunnen daarvan de ideale leverancier zijn.

Proefproject

Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid start INTEGO een proefproject in de regio Antwerpen en Tienen, Diest en Aarschot, waarbij getracht wordt de geregistreerde huisartsgegevens te koppelen aan milieu-blootstelling.

Lid worden

Ook u als huisarts in Gent kan meewerken aan dit project door lid te worden van het INTEGO netwerk en mee uw bevindingen bij uw patiënten te noteren.

Meer informatie vindt u op de website www.intego.be