Mind Spring in de zomer

Mind Spring, zoals u zich waarschijnlijk herinnert, is een groepsaanbod voor asielzoekers en vluchtelingen met het doel de mentale weerbaarheid te vergroten.

Het programma wordt gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige trainer in samenwerking met een co-begeleider uit een CAW of CGG, in de eigen taal. Zes bijeenkomsten over stress en ontspannen, rouw en verlies, toekomst en plannen. Gratis. Momenteel kunnen we volgende talen aanbieden: Arabisch, Pashtu, Dari, Farsi, Russisch, Albanees, Engels, Frans, Creools, Tsjetjeens, Swahili, Somali, Georgisch, Koerdisch, Tigrinya en Duits.

  • In augustus plannen we drie zomercursussen: Mind-Spring Arabisch, Pashtu en Dari. U ontvangt informatie zodra alles vastligt. De infosessie vindt waarschijnlijk plaats op 5 augustus.
  • Na de zomer komen er ook cursussen Tigrinya, Tjetjeens, naast nieuw aanbod in Arabisch, Pashtu en Dari.
  • We zijn nu op zoek naar families die Arabisch of Pashtu spreken. Met kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar.  In augustus is er een speciaal aanbod dat ditmaal uitsluitend gericht is op erkend vluchtelingen of gesubsidieerd beschermden. De ouders krijgen Mind-Spring, de kinderen een speciaal aanbod op maat. Kent u mensen die in aanmerking komen? Laat het weten via elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be, we kontakteren ze dan.

Meer informatie?

Kijk eens op www.mindspring.be. Of bel 09/224 17 18.