Milieu en gezondheid in de Gentse kanaalzone

Op dinsdag 27 januari zal het Steunpunt Milieu en Gezondheid de resultaten bekendmaken van het humane-biomonitoringsonderzoek dat sinds maart 2013 loopt in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in het lichaam en gerelateerde gezondheidseffecten gemeten bij 200 jongeren uit de regio, en nog eens 195 jongeren vulden een vragenlijst in. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met de lokale overheden, scholen en CLB's. De resultaten zullen vanaf 27 januari beschikbaar zijn op www.milieu-en-gezondheid.be. In de daaropvolgende dagen worden ook twee infoavonden georganiseerd voor de deelnemers en geïnteresseerde buurtbewoners. Op deze infoavonden zullen de resultaten worden toegelicht door de onderzoekers van het Steunpunt, en is er ruimte voor vragen uit het publiek.

Toegang is gratis en inschrijven is niet nodig. Iedereen is van harte welkom!

Infoavonden humane biomonitoring Gentse kanaalzone:

  • 28 januari (20u tot 21u) - Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57, Evergem 
  • 5 februari (20u tot 21u) - Gemeentehuis Zelzate, Grote Markt 1

Meer informatie over het onderzoek kan u vinden op: www.milieu-en-gezondheid.be 

Meer info: Dries Coertjens dries.coertjens@uantwerpen.be