MCT voor acute psychiatrische crisis tijdens de wachtdienst

Huisartsen krijgen meer en meer te maken met volwassenen die zich in een acute psychiatrische crisissituatie bevinden. U als professionele verwijzer kan een cliënt 24/7 telefonisch aanmelden bij het Mobiel Crisis Team. Crisisinterventies ter plaatse gebeuren in de week tussen 8u en 20u30 en in het weekend tussen 10u en 18u.

Het Mobiel Crisis Team (MCT) richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. Het Mobiel Crisis Team maakt deel uit van het GGZ-Netwerk Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen en integreert zich binnen het bestaande regionaal crisisaanbod.  Bij aanmelding zal de aard en de ernst van de crisis in kaart gebracht worden.

Meer info vindt u in bijlage. Voor algemene inlichtingen, informatie en suggesties:
mct@pakt.be
09/332.14.14
Bereikbaar 24/7