Masks4Docs: naar deze maskers zijn we op zoek

De corona-crisis zet de voorraden persoonlijke beschermingsmaterialen van huisartsen en ander medisch personeel onder druk. Daarom zijn we op zoek naar mondmaskers. Heb jij er nog liggen? Lever ze in in ons inzamelpunt!

Waar kan je maskers inleveren?

Het inzamelpunt bevindt zich in onze huisartsenwachtpost in Gentbrugge.

  • De huisartsenwachtpost bevindt zich op de site van het Medisch Centrum Maria Middelares, Kliniekstraat 27, 9050 Gentbrugge. Rij de parking op en volg de bordjes Huisartsenwachtpost.
  • Het inzamelpunt is bemand op weekdagen van 9u tot 16u.

Welke maskers kan je inleveren?

We zijn op zoek naar ongebruikte, verpakte, officieel gekeurde maskers, die vóór de corona-crisis al gebruikt werden in de zorgsector.

Chirurgische maskers en proceduremaskers:

Chirurgisch masker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFP2-maskers of FFP3-maskers:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat met zelfgemaakte mondmaskers?

We krijgen veel aanbiedingen van mensen die zelf aan de slag willen met naald en draad. Fantastisch!

Het heeft zeker zin om zelf maskers te maken, meer bepaald voor mensen die in thuisisolatie zitten en hun huisgenoten niet mogen besmetten. Ken je zo iemand? Maak enkele maskers en drop ze in de brievenbus.

Volg de instructies van de FOD Volksgezondheid.

Het heeft geen zin om zelfgemaakte maskers naar ons inzamelpunt in Gentbrugge te brengen. We zamelen ze niet in, want ze zijn niet geschikt voor professionele zorgverleners.

Wat doen we met de ingezamelde mondmaskers?

  • De mondmaskers die jij binnenbrengt, bezorgen we in eerste instantie aan huisartsen uit Gent, Melle en Destelbergen die er tekort hebben. Ze hebben ze nodig in hun eigen praktijkruimte, of als ze op huisbezoek gaan bij een mogelijk besmette patiënt.
  • De FFP2- en FFP3-maskers, die een nog betere bescherming bieden, gaan naar het pré-triagepunt op de site van AZ Jan Palfijn.

We zijn solidair met andere zorgverleners in onze regio, zoals thuisverpleegkundigen. Als wij maskers op overschot hebben, delen we ze met andere zorgverleners.