Marc Cosyns in de Artsenkrant over zwangerschapsopvolging

Huisarts Marc Cosyns licht in zijn column voor de Artsenkrant toe hoe hij kijkt naar het initiatief om een gedeeld zwangerschapsprotocol te ontwikkelen voor de hele regio Gent. Dit in samenwerking met zowel de vroedvrouwen als de gynaecologen van de vier Gentse ziekenhuizen. Zo stelt hij:

"Sinds 2013 zijn er zes Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg, in iedere provincie. In hun missie verwijzen ze naar 'de sinds de jaren '80 opgebouwde ervaring in de kraamzorg aan huis'. Sinds 1 november 2014 worden er samenwerkingsverbanden erkend (en gesubsidieerd) als Huis van het Kind. Deze huizen zouden een speerpunt moeten zijn in de verdere uitbouw van de preventieve gezinsondersteuning. Op 1 maart 2018 is de subsidieoproep voor de Huizen van het Kind gelanceerd: 'De middelen zijn toereikend om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledige werkingsgebied'. Hoeveel deze subsidie zal zijn en hoe deze verankerd zal worden in de eerstelijnzones is nog een open vraag. We weten ondertussen sinds 29 juni dat Vlaanderen definitief 60 eerstelijnszones telt met een subsidie van 12.000 euro o.a. voor de oprichting van voorlopige zorgraden. Zal/wil een netwerk tussen 'privéhuisartsen' en vroedvrouwen en gynaecologen/pediaters in ziekenhuizen daar een plaats krijgen? Misschien zelfs een subsidie om een protocol uit te werken in samenwerking met het Huis van het Kind?

Alhoewel ik zelf nu veel minder zwangerschappen en bevallingen begeleid in het wijkgezondheidscentrum, wil ik zeker het initiatief van de jonge HVG-collega's steunen. Iedere tijd zorgt voor nieuwe uitdagingen, genereert initiatieven waar generaties van elkaar kunnen leren en elkaar ondersteunen, protocolsgewijs."

Het volledige artikel vind je hier.