Informatie infectiebestrijding

Het Team Infectiebestrijding van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil enkele gegevens over infectiebestrijding terugkoppelen en u bedanken voor uw samenwerking. In bijlage kan u cijfers en meldingsinformatie terugvinden over bof, scabiës en kinkhoest.