Infobrochure contaminatie levensmiddelen door zieke werknemers

In het kader van de preventie van contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia heeft de Hoge Gezondheidsraad een informatiebrochure uitgegeven voor bedrijfsartsen, behandelende en adviserende artsen in verband met de medische attestering met betrekking tot levensmiddelenhygiëne. De volledige brochure vindt u hier.