Implementatie conservatieve luik bij claudicatio intermittens

De richtlijn (KCE) voor de behandeling van de eerstelijnsaandoening claudicatio intermittens schrijft een conservatief traject voor. Meer specifiek betreft het een gesuperviseerd oefentraject en leefstijlcoaching door extra opgeleide eerstelijns kinesitherapeuten. Eind oktober 2018 heeft het RIZIV de beloofde financiële middelen voor deze behandeling van 300 claudicatiopatiënten vrijgemaakt, in het kader van de implementatie van deze richtlijn (KCE – 2014 p. 19, mmv prof. dr. Frank Vermassen (Ugent) en prof. dr. Inge Founeau (KUL)). 

 

Dit betekent dat het implementatieproject nu is gestart onder de volgende voorwaarden:

  1. patiënten die het symptoom ‘claudicatio intermittens’ op basis van perifeer vaatlijden vertonen, komen in aanmerking voor dit traject met extra financiering; postoperatieve patiënten, die nog rest-claudicatio vertonen komen dus ook in aanmerking. Postoperatieve patiënten zonder restclaudicatio kunnen binnen de ‘gewone’ kinesitherapienomenclatuur worden behandeld;
  2. het RIZIV heeft beslist dat deze patiënten voor de duur van hun revalidatie géén remgeld moeten betalen;
  3. enkel kinesitherapeuten die de basiscursus ‘claudicatio intermittens’ (2017 of 2018) hebben gevolgd, kunnen deze behandelingen attesteren; de namen en coördinaten van die therapeuten zijn hier te vinden. De laatste versie van deze opleiding werd trouwens ingeleid door prof. dr. Caren Randon, vaatchirurg UZGent.
  4. elke arts (generalist of specialist) kan deze behandeling voorschrijven: "voorschrift kinesitherapie, met diagnose claudicatio intermittens, 36 zittingen."

Zoals de auteurs van de KCE-richtlijn in 2014 stelden, zou een implementatietraject moeten worden opgemaakt. Met dit initiatief denken we als Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten vzw (WVVK) aan een deel daarvan tegemoet te zijn gekomen. De link met andere zorgverleners (diabeteseducator, dieetkundige, tabacoloog, ...) is ook hier duidelijk.

Verdere toelichting is te bekomen bij de heer Bruno Zwaenepoel en Fons De Schutter.

Bron afbeelding: Fysiotherapie Gelderlandplein