Huisartsen & infectiepreventie: doe mee aan deze nationale enquête

Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid, voert een studie uit naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC). Sciensano rekent op jouw medewerking.

Focus op preventie in WZC’s

Deze nationale enquête heeft tot doel de belemmeringen en mogelijkheden voor verbetering op dit gebied in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor het terugdringen van zorginfecties en antibioticaresistentie bij WZC.

De representativiteit en de kwaliteit van deze studie verbetert als veel huisartsen de vragenlijst invullen.

Doe je mee?

KLIK DAN OP: https://surveys.wiv-isp.be/index.php/642812?lang=nl

Het onderzoek loopt tot 15/03/2020.

In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten.