Hoe beleef jij moeilijke patiënten?

Huisarts-in-opleiding Marie Lambert (UGent) voert onderzoek naar de manier waarop huisartsen en tandartsen moeilijke patiëntencontacten beleven. Vul je haar vragenlijst in?

Vragenlijst met casussen

Aan de hand van enkele korte casussen wil ze peilen naar hoe huisartsen en tandartsen reageren op schijnbaar 'moeilijke' patiënten, alsook casussen waarbij andere zorgverleners betrokken zijn.

Via meerkeuzevragen wordt gevraagd wat huisartsen en tandartsen zouden doen in een bepaalde situatie.

VUL DE VRAGENLIJST IN:

https://forms.gle/wChUQmE9wFkGPfrcA