Het VAPH in verandering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) staat de sector voor personen met een handicap voor grote veranderingen. Om die uitdaging aan te kunnen, verandert ook het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Persoonsvolgende financiering gaat uit van een vraaggestuurde zorg en ondersteuning: de cliënten van het VAPH krijgen een eigen, persoonsvolgend budget op maat van hun vraag naar ondersteuning en kunnen zelf bepalen hoe ze die organiseren.

Personen met een handicap blijven centraal staan voor het VAPH. Ze zetten volop in op hun autonomie en levenskwaliteit.

Het VAPH blijft - naast de persoonsvolgende financiering - inzetten op tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en op rechtstreeks toegankelijke hulp; laagdrempelige handicapspecifieke begeleiding, dagopvang en verblijf.

Om een betere dienstverlening te kunnen bieden, werd de volledige werking gereorganiseerd:

  • Het nieuwe VAPH bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams;
  • Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren: zo kan de persoon met een handicap dichtbij huis terecht met zijn vragen;
  • Voor vragen rond de dienstverlening organiseert het VAPH diverse contactpunten.

Meer informatie is te vinden op de website.