Groepstherapeutisch aanbod 16-25 jarige vluchtelingen

CGG Eclips Gent wil met een groepstherapieprogramma jongeren en jongvolwassenen bereiken die gevlucht zijn uit hun land van oorsprong en moeilijkheden ervaren op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak.

Negatieve en levensbedreigende ervaringen van tijdens en na de vlucht kunnen namelijk zwaar doorwegen op de draagkracht van de jongere. In 10 (gratis) groepssessies wil men jongeren de mogelijkheid bieden om opnieuw voeling te krijgen met krachtbronnen uit het verleden, of aanwezige hulpbronnen te versterken en bestendigen. Erkenning en onderlinge steun staan, naast andere doelstellingen, centraal. De gehanteerde taal is afhankelijk van de groepssamenstelling (bv. Arabisch-Engels). 
 

Doelgroep

Het groepsprogramma richt zich naar jongvolwassenen die

  • tussen 16 en 25 jaar oud zijn
  • verblijven in regio Gent
  • psycho-sociale problemen ervaren die het huidig functioneren matig tot ernstig hinderen
  • over voldoende draagkracht en motivatie beschikken om in groep therapeutisch aan ervaren moeilijkheden te hebben

Praktisch

Voor informatie en verwijzing kan via e-mail contact opgenomen worden met Griet Ackerman, Rose Baudoncq of Karen De Waele (09/331 51 68) of per telefoon op het algemeen nummer van CGG Eclips: 09/235 22 41​. Jongeren worden aangemeld via een verwijzer/steunfiguur met wie, via (telefonisch) overleg, een eerste inschatting gemaakt wordt rond de deelname. De intakes starten in september 2018. Afwezigheden voor school/werk zullen via attestering gewettigd worden.

De groepssessies zullen doorgaan in Gent. Locatiegegevens en data worden meegedeeld bij inschrijving. 

Meer informatie m.b.t. inhoud en organisatie is in onderstaande bijlage terug te vinden.