Griepvaccinatie t.e.m. 15 november voorbehouden aan risicogroepen

De taskforce i.k.v. de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep 2020-2021 kwam tot overeenstemming om de vaccinatie voor 2020-2021 in twee fasen te laten verlopen: een fase van 15 september tot 15 november, waarin de vaccins enkel aan de door de HGR gedefinieerde doelgroepen afgeleverd worden en een fase vanaf 15 november waarbij de aflevering kan uitgebreid worden tot de rest van de bevolking. Aan de huisartsen wordt gevraagd om in de eerste fase enkel voorschriften af te leveren voor een griepvaccin aan patiënten die tot de doelgroepen behoren. Om duidelijk te maken op het voorschrift dat de patiënt tot deze doelgroep behoort volstaat de mededeling ‘derdebetalersregeling van toepassing’ op het voorschrift.

Het is van cruciaal belang om de personen die risico lopen op complicaties alsook de medewerkers in de gezondheidssector zoveel als mogelijk te vaccineren gezien de kans bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een COVID-19-piek.

Er zullen 2,9 miljoen vaccins tegen de seizoensgriep ter beschikking zijn, wat voldoende is om de vastgestelde doelgroepen te vaccineren, voor zover de vaccinatiegraad vergelijkbaar is.

 

De vaccinatiecampagne zal dus in twee fases verlopen:

1. Van 15 september tot 15 november 2020

De vaccins worden alleen afgeleverd aan de door de Hoge Gezondheidsraad gedefinieerde doelgroepen. Dit zijn de risicopersonen, maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.

2. Vanaf 15 november 2020

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

 

Aan de huisartsen wordt gevraagd om in de eerste fase enkel voorschriften af te leveren voor een griepvaccin aan patiënten die tot de doelgroepen behoren. Om duidelijk te maken op het voorschrift dat de patiënt tot deze doelgroep behoort volstaat de mededeling ‘derdebetalersregeling van toepassing’ op het voorschrift.

Aan de patiënten die behoren tot de doelgroep wordt gevraagd om het vaccin af te halen voor 15 november. Omwille van aanpassing van de terugbetalingsregels zullen patiënten pas vanaf 1 oktober hun vaccin kunnen afhalen in de apotheek aan het juiste terugbetalingstarief.

Het afleveren van het vaccin vanaf half september aan de doelgroepen betekent niet dat deze ook zo vroeg toegediend moeten worden. De aanbevolen vaccinatieperiode blijft van half oktober tot half december.

Domus Medica werkt op dit moment aan een draaiboek waarin handvaten staan hoe praktijken de griepvaccinatie in combinatie met COVID-19-patiënten kunnen organiseren. Dit draaiboek zal op korte termijn worden verspreid.

De volledige communicatie van het FAGG kan u hier terugvinden.

 

Advies 9581 - Griepvaccinatie - HGR

De risicogroepen die in het advies worden geïdentificeerd, zijn de volgende.

Categorie A

Groep 1: personen met een risico op complicaties

  • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

Personen tussen 50 en 65 jaar