Gezond (t)huis en CO-preventiecampagne Gezondheidsdienst

In 2012 registreerde het Antigifcentrum 1240 slachtoffers van CO-vergiftiging en 23 overlijdens te wijten aan CO in België. Meestal is een slecht onderhouden toestel, een niet verluchte kamer of een schoorsteen die niet goed functioneert de oorzaak van een CO- vergiftiging. Allemaal risico’s die op vrij eenvoudige wijze te verhelpen zijn. Het blijft dus nodig om CO elk jaar opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarom stelt de Gezondheidsdienst van de Stad Gent ook dit jaar opnieuw de CO-preventiecampagne voor.

De campagne bestaat erin zoveel mogelijk mensen te bereiken en ze bewust te maken van het gevaar van CO. Ook het meegeven van tips hoe de risico’s kunnen beperkt worden en wat te doen indien toch vergiftigd, maken deel uit van de campagne. Graag wil men ook de aandacht vestigen op het CO-meldpunt van de Dienst Administratie: 09 266 76 08. Hierop kan elke burger beroep doen voor een woonkwaliteitsonderzoek bij vermoeden van CO-gevaar.

Bij de Gezondheidsdienst kan u heel wat gratis sensibiliseringsmateriaal aanvragen en bij Logo Gezond+ kan u terecht voor het verkrijgen van materiaal in het kader van gezond wonen.