GEZOCHT: patiënten met actuele nek- en/of hoofdpijn voor deelname aan onderzoek

Voor een doctoraatstudie is men op zoek naar enkele proefpersonen met actuele nek- en/of hoofdpijnklachten. Aan de hand van een grootschalig onderzoek wil men de dominante oorzaak van hun klachten nagaan, met als uiteindelijke doel: een meer efficiënte diagnostiek en aanpak van nek- en hoofdpijn.

DOEL van deze studie:
Mensen met nek- en/of hoofdpijn vormen een heterogene groep, waarbij vaak uiteenlopende oorzaken aan de basis liggen van het ontstaan en/of onderhoud van de klachten. Aan de hand van een grootschalig onderzoek willen we nagaan of we een degelijke inschatting kunnen maken van de dominante oorzaak van hun nek- en hoofdpijnklachten. Met als uiteindelijke doel: een meer efficiënte diagnostiek en aanpak van nek- en hoofdpijn.

VOOR WIE:
Alle patiënten met actuele nek- en/of hoofdpijnklachten tussen de 18 en 75 jaar komen in aanmerking. Tot op heden onderzochten we reeds heel wat patiënten met langdurige nekklachten ten gevolge van (chronische) whiplash, centrale sensitisatie (bv. fibromyalgie patiënten met geassocieerde nek- en
hoofdpijn), en recurrente klachten op basis van een onaangepaste houding (bv. pc- en bureauwerk).
Momenteel ontbreken we echter nog een belangrijke subgroep: patiënten met eerder hoog- actuele klachten waarbij de klachten vermoedelijk veroorzaakt worden door een onderliggende gewrichtsdisfunctie (bv. facetblokkage of artritis), spierproblematiek (bv. trapeziussyndroom of acute torticollis) en neurogene betrokkenheid (bv. cervicobrachialgie, (pseudo-)radiculaire klachten, ...). Door de aard van hun klachten, zijn deze patiënten waarschijnlijk eerder op zoek naar een snelle oplossing voor hun probleem, dan bijkomende uitleg en diagnostiek, waardoor deze moeilijker de weg naar ons vinden. Hierdoor bestaat het risico dat we geen uitspraken zouden kunnen doen over een belangrijk deel van onze studiepopulatie.

WAT houdt het testmoment in:
Een éénmalig consultatief klinisch onderzoek (vraaggesprek + enkele klinische testen, zoals deze in een perifere kinesitherapiepraktijk zouden gebeuren om de klachten in kaart te brengen) dat max. 1 uur duurt. Op basis van onze bevindingen maken we een verslag op met daarbij enkele adviezen (informatie, een aantal oefeningen of een vrijblijvend advies voor behandeling).

WAAR en WANNEER:
Deze consultaties gaan door op de campus van het UZ Gent. Van zodra de patiënten hun interesse kenbaar gemaakt hebben (via nekpijngent@UGent.be of 0479 605268) worden ze door ons gecontacteerd om bijkomende informatie te geven indien gewenst en een afspraak vast te leggen.

HOE kunnen patiënten ons BEREIKEN:
Telefonisch 0479 60 52 68
Per e-mail nekpijngent@UGent.be

Alvast hartelijk dank om uw patiënten op de hoogte te willen brengen van deze studie!

MEER INFO OF VRAGEN:

Vincent Dewitte

T +32 9 332 12 17