GEZOCHT: huisartsen voor prevalentiestudie Burn-out

Burn-out belangt ons allemaal aan! Op maandag 5 maart start de Gentse universitaire onderzoeksgroep een studie naar de prevalentie van burn-out in België. Gedurende drie maanden vragen ze aan huisartsen en bedrijfsartsen om de vragenlijst voor de vroegtijdige opsporing van burn-out in te vullen voor patiënten die werkgerelateerde psychosociale klachten hebben. Hiervoor zoekt men nog een groot aantal huisartsen die willen deelnemen!

Om ons onderzoek tot een goed einde te brengen hopen wij op de deelname van een groot aantal huisartsen. Jullie zijn vaak de eerste die geconsulteerd worden door een patiënt met een beginnende burn-out. De bijdrage die huisartsen kunnen leveren aan ons onderzoek is aanzienlijk. Daarom contacteren we u en vragen we om uw deelname.

Situering

Burn-out is een groeiend probleem in België en de impact ervan op patiënten, werknemers, bedrijven en de maatschappij is enorm. Daarom heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beslist om het Gents universitair onderzoeksteam, net zoals in 2010, de omvang van burn-out te laten meten in België, alsook om een werkinstrument met dubbel opzet voor te stellen. Dit instrument beoogt enerzijds de huisartsen en bedrijfsartsen te helpen in de opsporing van en de sensibilisering voor burn-out. Anderzijds wil het ook de patiënt bijstaan en ondersteunen bij diens terugkeer naar het werk.

Praktisch

Het onderzoek gaat van start op maandag 5 maart 2018 (onder voorbehoud) en zal drie maanden duren. Gedurende die periode vragen we u de vragenlijst voor de vroegtijdige opsporing van burn-out online in te vullen voor elke patiënt die volgens u lijdt aan werkgerelateerde problemen. We vragen u ook een vragenlijst voor zelfbeoordeling te laten invullen door die patiënten. Zodanig kunnen we de resultaten van de twee vragenlijsten met elkaar vergelijken. Uw gegevens worden op vertrouwelijke manier verwerkt. De gegevens van uw patiënten zullen enkel op anonieme wijze beschikbaar zijn voor de onderzoekers, zodat het beroepsgeheim niet in gedrang komt. Deelname aan dit onderzoek is onbezoldigd.

Voordelen

We zijn ons bewust van de bijkomende tijd en werklast die hiermee gepaard gaat. Daarom maken we het onderzoek ook voordelig voor u:
1. Na het invullen van de vragenlijst voor vroegtijdige opsporing burn-out, ontvangt u een pdf waarin de ingevulde gegevens overzichtelijk weergegeven staan. Dit kan u toevoegen aan het patiëntendossier.

2. De resultaten van de zelfbeoordelingsvragenlijst zullen u toegestuurd worden. Indien u echter sneller het resultaat wenst te weten, stellen we een applicatie ter beschikking die toelaat om snel en eenvoudig de score te berekenen met de bijhorende interpretatie. Op die manier kan u deze informatie onmiddellijk meenemen in uw diagnostische besluitvorming.

3. Dit onderzoek zal uitmonden in het publiceren van een instrument op maat van de praktijk met bijkomende aanbevelingen en advies voor interventies en doorverwijzingen.

Meer info in de uitnodiging en informatiebundel in bijlage.