Gezocht: huisarts met ervaring met teelbalkankerpatiënten

Voor een doctoraatsonderzoek, gefinancierd door Kom op tegen Kanker, is men op zoek naar een huisarts die ervaring heeft in het begeleiden van teelbalkankerpatiënt(en) om deel te nemen aan het rondetafelgesprek ‘de subjectieve ervaring van teelbalkankerpatiënten’ dat doorgaat op 11 oktober 2017 om 14u in het UZ Gent.

Dit doctoraatsonderzoek speelt in op het tekort aan psychosociaal onderzoek bij mannen met teelbalkanker en kadert binnen de uitbouw van een wetenschappelijk gefundeerde psychosociale-ondersteuning voor mensen met kanker. Het onderzoek wordt gedragen door een trans-disciplinaire onderzoeksgroep (psychologie- oncologie- ethiek-filosofie) die elk vanuit hun hoek waardevolle bijdragen leveren in de studie van de subjectieve ervaring van teelbalkankerpatiënten. Prof. Dr. Ignaas Devisch (UGent) is de promotor van dit doctoraat en Prof. Dr. Stijn Vanheule (UGent) copromotor. Met dit onderzoek willen we vatten hoe teelbalkankerpatiënten betekenis verlenen en omgaan met grote veranderingen die hun ziekte veroorzaakt in (de beleving van) hun lichaam, zichzelf en hun omgeving. Hoe beleven zij hun ziekte en op welke manier leven zij verder eenmaal de behandeling afgerond is?

Op dit 2-uur durende rondetafelgesprek zullen onderzoeksresultaten gepresenteerd worden en willen wij graag de kijk van een diverse groep professionele zorgverleners krijgen op deze onderzoeksresultaten. Vanwege de belangrijke rol die een huisarts inneemt voor de patiënt, als 1e aanspreekpunt en vertrouwenspersoon, zijn wij ervan overtuigd dat een huisarts een waardevolle bijdrage kunt leveren op dit rondetafelgesprek.

Indien u geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen of nog enige vragen heeft, kan u steeds mailen naar: Yasmien.DeLy@Ugent.be .