Gezocht: arts bij éénmalige grootschalige verkeerscontrole

Op zondag 15 oktober tussen 6u00 en 8u00 organiseert de politie Gent een grootschalige verkeersactie met het oog op het opsporen van bestuurders welke rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De politie is nu op zoek naar een arts die bereid is een tweetal uur deel te nemen aan deze actie om bloedpuncties uit te voeren. Dit bespaart veel tijd en de wachtpost wordt dan niet belast. De arts wordt hiervoor vergoed.

Het betreft een controleactie bij bestuurders komende van een grote uitgaansgelegenheid in de buurt van het UZ Gent. Bij kleinere controleacties in het verleden bleken heel wat bestuurders welke deze zaak verlaten rond sluitingsuur (dit is 7u00) huiswaarts te keren onder invloed van alcohol en/of drugs.

Voor het vaststellen van het rijden onder invloed van drugs dient een bloedpunctie te worden uitgevoerd. Voor het nadien bepalen van de strafbare waarden verboden middelen in het bloed had de verkeersdienst van de politiezone Gent graag een arts ter beschikking gehad op de controleplaats. Dit bespaart tijd waardoor er meer controles kunnen uitgevoerd worden en de Huisartsenwachtposten worden niet extra belast.

Per afgenomen bloedpunctie (ook bij weigering) wordt een kostenstaat opgemaakt van €54,80 ten laste van de FOD justitie en ten behoeve van de dokter die de bloedpunctie uitvoerde.

Praktisch: zondag 15/10 om 6u00 op de controleplaats in de Ottergemsesteenweg, op de parking van het voormalige bloedtransfussiecentrum van het Rode Kruis.

Bent u bereid dit te doen? Gelieve contact op te nemen met fleur.simillion@hvg.be.