GEZOCHT: 60-plussers die willen meewerken aan een vaccinstudie tegen covid-19

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is op zoek naar 60-plussers die willen meewerken aan een vaccinstudie tegen covid-19. U zou hen enorm helpen als u onderstaande kan voorstellen aan uw patiënten die in aanmerking komen.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is op zoek naar 60-plussers om deel te nemen aan de fase 3-covid-vaccinstudie van Janssen Pharmaceutica. Het is de tweede keer dat fase 3 wordt uitgevoerd. Deze keer wordt onderzocht of het toedienen van een tweede dosis de effectiviteit van het vaccin verhoogt. In de twee voorafgaande fases werden de veiligheid en toleranties van het vaccin uitvoerig onderzocht. 

Iedere deelnemer in de vaccinstudie wordt gedurende een jaar zeer nauw opgevolgd door onze onderzoekers. In totaal worden er vijf afspraken ingepland.

Patiënten kunnen zich hier kandidaat stellen.

Voorwaarden deelname:

  • U bent 60 jaar of ouder (geboren voor februari/maart 1961).
  • U neemt geen immunomodulerende medicatie. Voor het overige kunnen zowel gezonde personen als patiënten met onderliggende aandoeningen zoals astma, chronische longziekten, diabetes, cardiomyopathieën, hoge bloeddruk, chronische leveraandoeningen en andere deelnemen.
  • U heeft geen operatie(s) gepland in het volgende jaar.
  • U bent goed bereikbaar per e-mail of mobiele telefoon.